ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Mulligan

Απλή αλλά αποτελεσματική προσέγγιση για τις μυοσκελετικές διαταραχές

PNF

Μέθοδος θεραπευτικής προσέγγισης δια των χειρών που συνεχώς εξελίσσεται.

Kinesiotaping

Μέθοδος περίδεσης με ειδικό ελαστικό αυτοκόλλητο επίδεσμο (tape).

φωτογραφιεσ

για εμασ

Ο ρόλος της φυσικοθεραπείας είναι Πρόληψη – Παρέμβαση – Αποκατάσταση και Επαναφορά στην κοινωνική ζωή.

Ένα πλήρες πρόγραμμα αποκατάστασης δεν διασφαλίζει μόνο την γρήγορη ανάρρωση αλλά σας εκπαιδεύει κατάλληλα για να αποτρέψετε παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον. Η αξιολόγησή μας, καθορίζει ποια είναι η αιτία του προβλήματός σας και διασφαλίζει την κατάλληλη παρέμβαση που απαιτείτε για την ανακούφιση από τον πόνο και την βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η μείωση της συμπτωματολογίας και η επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες.

Στόχος μας είναι «το καλύτερο δυνατό θεραπευτικό αποτέλεσμα στο μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα». Παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, στα πλαίσια μιας ανθρώπινης προσέγγισης και εξατομικευμένης θεραπείας για κάθε ασθενή ξεχωριστά. Η αφετηρία μας πάντα ήταν και είναι η διαπροσωπική σχέση με τον ασθενή και ο σεβασμός στην ιδιαιτερότητα της κάθε περίστασης