ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η Φυσικοθεραπεία είναι η επιστήμη η οποία χρησιμοποιεί τα φυσικά μέσα (Κίνηση, Φως, Νερό, Ηλεκτρισμό, Θερμότητα κ.ά) με στόχο την ανάπτυξη, διατήρηση και αποκατάσταση της κίνησης και της λειτουργικότητας, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής των ασθενών. Είναι ένα αναγνωρισμένο επάγγελμα υγείας διεθνώς και εφαρμόζεται αποκλειστικά από Πτυχιούχους Φυσικοθεραπευτές (που κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και είναι μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών).

Το κυριότερο όφελος της Φυσικοθεραπείας είναι ότι μπορεί να θεραπεύσει τον πόνο και να επαναφέρει την κίνηση στον ασθενή, χρησιμοποιώντας φυσικά μέσα, μαλάξεις και ειδικές τεχνικές αποκατάστασης, που δεν έχουν καμία απολύτως παρενέργεια στον οργανισμό του ανθρώπου. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται σημαντικά η χρήση φαρμάκων και χειρουργείων.
Η Φυσικοθεραπεία βοηθάει ουσιαστικά στην πρόληψη, την θεραπεία και την αποκατάσταση, σε οποιαδήποτε παθολογική κατάσταση δημιουργεί πόνο ή κινητική δυσλειτουργία. Συμβάλλει δραστικά στην θεραπεία διάφορων κακώσεων, τραυματισμών, παθήσεων και βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα ζωής του ατόμου

Η Φυσικοθεραπεία απευθύνεται στο σύνολο σχεδόν των παθήσεων που προκαλούν πόνο και κινητική δυσλειτουργία στον ασθενή .
Μπορεί να εφαρμοστεί σε Αθλητικές Κακώσεις, Ορθοπεδικές παθήσεις, Νευρολογικές Παθήσεις, Νευροχειρουργικές Παθήσεις, Ρευματολογικές Παθήσεις, Καρδιολογικές Παθήσεις, Πνευμονολογικές Παθήσεις, Παιδιατρική Αποκατάσταση, Γηριατρικές Παθήσεις, Παθήσεις του Λεμφικού Συστήματος, Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Στον χώρο μας εφαρμόζονται μέθοδοι φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης που έχουν σαφή επιστημονική τεκμηρίωση και μέγιστη κλινική αποτελεσματικότητα.
Παρέχονται υπηρεσίες φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης σε ένα πλήθος παθήσεων και κακώσεων, όπως αθλητικές κακώσεις, νευρομυοσκελετικά προβλήματα, νευρολογικές διαταραχές, καρδιοαναπνευστικές παθήσεις και κ.α.

Παθήσεις και κακώσεις που μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με την φυσικοθεραπεία

Font Resize
Contrast